Avainluvut

  2011 2010 2009 2008 2007
Liikevaihto, MEUR
121,9
130,8 120,3 123,2 105,8
Liiketoiminnan operatiivinen tulos, MEUR ¹ 8,1 17,2 16,9 13,4 11,1
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR  8,8 11,1 20,2 15,5 6,2
Tulos/osake ennen kertaluonteisia eriä, EUR ²  0,32 0,56 0,53 0,36 0,29
           

¹ Liiketoiminnan operatiivinen tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä. Tilikaudella 2009 kertaluonteisiin eriin kuului liikearvon alaskirjausta 23,8 miljoonaa euroa sekä toiminnan uudelleenjärjestelyvarausta 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2009 oli -7,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2011 kertaluonteisiin eriin kuului 25,4 miljoonaa euroa asiakassuhteiden ja liikearvon alaskirjausta ja 4,9 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausta. Liikevoitto kertaerien jälkeen tilikaudella 2011 oli -22,2 miljoonaa euroa.

² Tulos per osake ennen kertaluonteisia eriä on laskettu tilikauden tuloksesta ennen kertaluonteisten erien vaikutusta. Tulos per osake kertaluonteiset erät huomioiden oli vuodelta 2009 -0,67 euroa/osake ja vuodelta 2011 -1,08 euroa/osake.