Tehoa Ojala-Yhtymän tuotannonohjaukseen

  • Materiaali- ja tuotannonohjaus on tarkentunut ja yli- ja alikuormitustilanteita voidaan ehkäistä tehokkaasti
  • Asiakaspalvelu on parantunut tuotannon joustavuuden kehittyessä

Ojala-Yhtymä Oy on kokenut ohutlevymekaniikan ja virtakisko-osien sopimusvalmistaja, jonka asiakkaita ovat suuret kansainvälisillä markkinoilla toimivat teollisuuden kone- ja laitevalmistajat. Palvelut kattavat korkealaatuisten mekaniikkaosien valmistuksen, kokoonpanon ja järjestelmätoimitukset.

Haastava tarjouslaskenta

Ojala-Yhtymän vuosia käytössä ollut tarjouslaskennan prosessi, useat erilliset työkalut ja vanha toiminnanohjausjärjestelmä kaipasivat nykyaikaistamista. Tuotannonohjausta haluttiin kehittää paremmin liiketoimintaa tukevaksi, ja saada Suomessa, Keski-Euroopassa ja Aasiassa toimivat yksiköt saman järjestelmän piiriin.

Uuden järjestelmän tuli soveltua erittäin haastavaan tarjouslaskentaan ja nopeaan suurivolyymiseen tuotantoon. Kaikki tuotteet valmistetaan nopealla toimitusajalla kovassa kilpailutilanteessa.

Valmistautumista tulevaisuuteen

Digian toimittama Digia Enterprise ERP -järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomessa ja Euroopassa.

Uuden järjestelmän ansiosta tuotantosolujen ohjaus on tarkentunut ja niiden yli- tai alikuormitustilanteet voidaan ehkäistä aiempaa tehokkaammin. Tarjouslaskentaa kehitettiin siten, että siinä huomioidaan kaikki kappaleen kustannuskomponentit luotujen ohjausmallien avulla. Näin myyntiosasto pystyy käsittelemään samassa ajassa enemmän tarjouksia, ja myös mahdollisuus tarjouksen laskijan inhimillisiin virheisiin pienenee.

”Uusi tuotannonohjausjärjestelmä on meille hankinta, jolla pyrimme ennen kaikkea vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin”, sanoo Ojala-Yhtymän tietohallintojohtaja Erkki Kontiokari.

Seuraavaksi vuorossa on raportoinnin ja langattomien ratkaisuiden liittäminen järjestelmään.