Työvuorojen tarjoaminen helpoksi SOK:ssa

  • Helppokäyttöinen palvelu käytettävissä aina ja kaikkialla
  • Edistää työvoiman liikkuvuutta ja oppimista yrityksen sisällä

S-ryhmällä on noin 1 600 toimipaikkaa Suomessa. S-ryhmän muodostavat alueelliset osuuskaupat ja niiden omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen.

Tehokkuutta työvuorojen tarjoamiseen

Työvuorojen tarjoamiseen on käytetty S-ryhmässä useita eri menetelmiä. Joissakin toimipaikoissa työntekijöille on tarjottu lisätyötä massatekstiviestein, toisaalla esimiehet ovat soittaneet tai lähettäneet viestejä omista puhelimistaan. Työntekijälle halutaan usein tarjota lisätyötunteja myös oman osuuskaupan muista yksiköistä.

S-ryhmä päätti tehostaa ja yhtenäistää menetelmiä työvuorojen tarjoamisessa. Tavoitteena oli myös varmistaa osa-aikaisten lisätyöntarjoamisvelvoitteen toteutuminen aiempaa paremmin. Yli puolet S-ryhmän työntekijöistä on osa-aikaisia.

Apua esimiehen arkeen

Digian Tempus-palvelulla esimiehet voivat tarjota työvuoroja sopiville työntekijöille helposti ja tehokkaasti. Kun esimies valitsee Tempuksessa työpisteen ja tarjottavan vuoron ajankohdan, Tempus etsii automaattisesti ne työntekijät, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään kyseisessä työpisteessä, joilla on tehtävään tarvittavaa osaamista ja jotka ovat juuri silloin käytettävissä.

Tempus lähettää työtarjouksen työntekijöille tekstiviestillä. Kun esimies on valinnut sopivat työntekijät, vuoron saaneille työntekijöille lähetetään siitä vahvistus. Muut vuorosta kiinnostuneet saavat tiedon, etteivät tulleet valituksi.

Tempus on integroitu Digia iSuiten avulla S-ryhmän käyttämään työvuorosuunnittelujärjestelmään.

”Järjestelmän helppokäyttöisyys oli tärkeää alusta alkaen, ja siitä Tempus onkin saanut esimiehiltä kiitosta. Myös työvuorotietojen automaattista siirtymistä työvuorosuunnittelujärjestelmään on kiitelty. Se poistaa päällekkäistä työtä ja tehostaa esimiesten ajankäyttöä selvästi”, kertoo HR-asiantuntija Anna-Kaisa Hakala SOK:n Henkilöstöyksiköstä.