Läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta Trafin tietohallintoon

  • Yhdenmukainen toimintatapa useasta organisaatiosta muodostetulle virastolle
  • Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen paransi asiakaspalvelua

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Oy vastaa Suomen liikennejärjestelmän sääntelystä ja valvonnasta sekä kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. Trafi muodostettiin yhdistämällä Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto, Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto sekä Rautatievirasto.

Uutena virastona Trafi halusi järjestelmän, joka tehostaisi tietohallinnon tukipalveluiden toimintaa ja tukisi yhteisillä prosesseilla uuden viraston käynnistämistä.

Taustalla puitesopimus

Digian Service Desk Management -järjestelmä otettiin Trafissa käyttöön Digian ja Hanselin välisen puitesopimuksen perusteella. Sillä hallitaan Trafin sisäisiltä asiakkailta vastaanotettujen palvelupyyntöjen käsittelyä. Pyynnöt voivat liittyä työasemiin, puhelimiin, tietoliikenteeseen, sovelluksiin, toimistotekniikkaan, käyttäjätunnuksiin tai käyttöoikeuksiin.

Ratkaisuajat lyhenivät

Service Desk Managementin avulla Trafin tietohallinnon tukipalveluiden toiminta tehostui ja asiakkaat saavat entistä laadukkaampaa ja sujuvampaa palvelua. Tehostuminen tarkoittaa lyhyempiä ratkaisuaikoja ja tehokkaampaa resurssien hyödyntämistä sekä parannetun raportoinnin myötä tehokkaampaa prosessin seurantaa ja ohjeistusta. Prosessit ovat myös aiempaa läpinäkyvämpiä, mikä helpottaa niiden johtamista.

Projektissa hyödynnettiin jo aiemmin Hanselin sopimuksen piirissä tehtyjä määrittelyjä ja toteutustapoja. Näin Trafille saatiin lokalisoitu monipuolinen tapahtumahallinnan tuki kohtuullisen helposti ja edullisesti.