Enterprise Solutions -liiketoiminta kasvoi odotetun maltillisesti

  • Toiminnanohjausliiketoiminta ja toimialavertikaalien kysyntä kasvussa
  • Uusia tuotteita ja asiakkuuksia rahoitusalalla
  • Järjestöliiketoiminnassa tuoteuutuuksia

Digia tarjoaa IT-ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen jokapäiväisen liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisut perustuvat Digian omiin ja kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteisiin sekä niiden koko elinkaaren kattaviin palveluihin.

Enterprise Solutions -alueen liiketoiminta on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kasvanut maltillisesti vuonna 2011. Vuoden loppua kohti edettäessä asiakkaiden varovaisuus yleisessä talousilmapiirissä lisääntyi ja merkittävien investointipäätösten ennustettiin hieman viivästyvän alkuvuonna 2012. Pidemmällä aikavälillä Digia arvioi ratkaisujen kysynnän kuitenkin jatkuvan hyvänä.

Toimialavertikaalien kysyntä yleistynyt

Digian edustamien toiminnanohjaustuotteiden kysyntä on jatkunut vahvana, ja liiketoiminta on kasvanut tasaisesti. Kuluvan vuoden erityispiirteenä on ollut eri toimialoille suunnattujen toimialavertikaalien roolin selvä kasvu. Digia on tehnyt vertikaalitoimituksia hiljattain esimerkiksi vähittäiskaupan ja logistiikan toimialoille.

Yritysten integraatiotarpeet kasvussa

Digian integraatioratkaisuiden kysyntä on kasvanut vuoden aikana ja kysynnän arvioidaan jatkavan tasaista kasvuaan. Erityisesti palvelu- (SOA) ja tapahtumakeskeisten (EDA) arkkitehtuurien toteutusprojektien kysyntä on kasvanut toimialasta riippumatta.

Tunnustettu portaalialueen kumppani

Digian Portaalipalveluissa on panostettu Oracle WebCenter ja Microsoft Sharepoint 2010 -osaamisen kehittämiseen. Tunnustuksena panostuksista Digia on valittu vuoden 2011 Oracle Fusion Middleware -kumppaniksi. Vahvinta asiakaskysyntä on vuoden aikana ollut sähköisten työpöytien, dokumenttienhallinnan ja itsepalveluratkaisuiden alueilla.

Suuri markkinaosuus säilynyt rahoitusalan ja järjestöjen ohjelmistoissa

Myös rahoitusalalle ja järjestöille suunnatuissa ohjelmistoissa Digian markkinaosuus on säilynyt korkealla tasolla. Kuluvana vuonna on kehitetty aktiivisesti rahoitusalalle portaali- ja mobiilituotteita. Lisäksi Digian pankkijärjestelmän asiakaskunta on laajentunut.


Työttömyyskassoille ja ammattiliitoille suunnattu sähköisen asioinnin järjestelmä on uudistettu kokonaan, ja tarjoama on kasvanut dokumentinhallinnan ja sähköisen jäsenkortin myötä.