Mobile Solutions -liiketoiminta supistui merkittävästi

  • Digia on pitkän linjan mobiilipalveluiden toimittaja
  • Merkittävä muutos mobiilimarkkinassa ─ henkilöstön määrää sopeutettu pysyvän kysynnän tasolle
  • Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut myös jatkossa

Digialla on mobiiliratkaisujen toimittajana pitkä ja menestyksekäs historia, joka pohjautuu laajan kokemuksen tuomaan huippuluokan osaamiseen. Korkea asiakastyytyväisyys puhuu toimitusten luotettavuuden ja korkean laadun puolesta.

Sopimustuotekehityksen kysyntä laski pysyvästi

Kulunut vuosi 2011 oli suuren muutoksen aikaa mobiililiiketoiminnan alueella. Alkuvuodesta yhtiön suurimman asiakkaan julkistama merkittävä strateginen muutos vaikutti pysyvästi Digian sopimustuotekehityspalvelujen kysyntään laskevasti.

Tietyillä teknologia-alustoilla muutokset tapahtuivat erittäin nopeasti, ja suurimmat vaikutukset kohdistuivat Digian liiketoimintaan vuonna 2011. Sopeutuakseen merkittävään markkinamuutokseen Digia joutui vähentämään kapasiteettiaan mobiililiiketoiminnan alueelta. Porin ja Lappeenrannan toimipisteiden lakkauttaminen sekä henkilöstövähennykset myös muilla paikkakunnilla olivat toimenpiteitä, joilla liiketoimintaa on sopeutettu pysyvää kysynnän tasoa vastaavaksi.

Vahva käytettävyysosaaminen osana toimitusprojekteja

Murroksen myötä Digia on uudistanut organisaationsa. Organisaatiouudistuksen myötä voitiin varmistaa tehokkaiden asiakaslähtöisten palveluiden tarjonta myös jatkossa.

Mobiililiiketoiminnan osalta Digia tarjoaa asiakkailleen jatkossakin kokonaisvaltaisen tarjoaman läpi koko mobiilituotekehityksen elinkaaren aina innostavan käyttäjäkokemuksen hahmottelusta ratkaisun markkinoille tuomiseen ja ylläpitoon.

Painopiste tarjoamassa siirtyy entistä vahvemmin tuotekehityksen alkupään toimintoihin, joissa Digian vahva käytettävyysosaaminen voidaan aiempaa tiiviimmin sitoa osaksi toimitusprojekteja. Liiketoiminnan perustana on ohjelmistokokonaisuuksien itsenäinen hallinta ja toimittaminen.

Teknologioiden osalta Digia jatkaa aiemmin tukemiensa alustojen parissa. Fokus on Qt-, Linux- ja E2E-ratkaisujen tarjonnassa.