Miten onnistuminen luodaan – Digian strategia lyhyesti

  • Vahva kassavirta kilpailukykyisellä palveluliiketoiminnalla
  • Kasvun vahvistaminen skaalautuvan, ohjelmistotuotepohjaisen liiketoiminnan sekä uusien markkina-alueiden avulla
  • Lyhyen aikavälin tuloksentekokyvyn ja tulevaisuuden kasvun välinen tasapaino sekä motivoitunut henkilöstö jatkuvuuden varmistajina

Digian 2014 vision saavuttaminen perustuu seuraaviin strategisiin kulmakiviin:

Ylläpidetään kilpailukykyinen ja kehittyvä palveluliiketoiminta, jolla varmistetaan tasainen kassavirta ja kohtuullinen kasvu. Keskeistä on tuottaa arvoa asiakkaan liiketoiminnalle asiakasläheisellä toimintamallilla ja asiakaskeskeisellä ratkaisutavalla.

Kehitetään olemassa olevan tarjoaman rinnalle skaalautuvia liiketoimintamalleja nopeuttamaan kasvua. Tämä tehdään tuotteistamalla tarjoamaa monistettaviksi toimialakohtaisiksi ratkaisuiksi sekä niihin liittyviksi palveluiksi. Lisäksi kehitetään ohjelmistoja ja palveluja kansainväliseen internet-jakeluun.

Lisätään kasvupotentiaalia laajentamalla kotimarkkina-aluetta uusille, nopeasti kasvaville markkina-alueille, kuten Venäjälle.

Tasapainotetaan vankalla investointien hallinnalla lyhyen aikavälin tuloksentekokyky ja pitkän aikavälin kestävä kasvu.

Panostetaan henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen sekä kehitetään yhtiön mielikuvaa houkuttelevana työnantajana.

Varmistetaan, että yhtiön johtaminen, rakenne ja toimintamallit luovat yhdensuuntaisen tuen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.