Muutoksen vuosi henkilöstön näkökulmasta

  • Markkinamuutosten seurauksena Digia joutui luopumaan suuresta osasta mobiiliosaajiaan. Lähes 100 työntekijää siirtyi yhtiön sisällä mobiilialueelta yritysjärjestelmäalueelle
  • Ulkomaan toiminnot vahvistuivat
  • Henkilöstön sitoutumiseen panostetaan voimakkaasti murroksen vuoden jälkeen

Markkinamuutokset Mobile Solutions -liiketoiminnan alueella vaikuttivat merkittävästi Digian henkilöstöön. Vuoden 2011 aikana käytiin neljät yhteistoimintaneuvottelut, jotta yhtiön henkilöstön määrä saatiin sopeutettua kysyntää vastaavaksi. Vuoden 2011 aikana Digian henkilöstön määrä väheni yhteensä 344 henkilöllä (laskua 24,6 %).

Vähennysten jälkeen Digian henkilöstön kokonaismäärä, ulkomaan toiminnot mukaan lukien, oli vuoden 2011 lopussa 1 175 henkilöä. Lisäksi osa vuoden 2011 aikana päätetyistä henkilöstövähennyksistä ajoittuu vuoden 2012 alkupuolelle.

Osa siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön sisällä

Yt-neuvotteluiden aikana osalle henkilöstöä onnistuttiin löytämään korvaavaa työtä yhtiön sisällä. Keväällä hankittu Qt Commercial -liiketoiminta työllisti Suomessa vuoden lopussa lähes 50 henkilöä, jotka kaikki olivat aiemman Mobile Solutions -alueen asiantuntijoita.


Myös muissa Enterprise Solutions -alueen tehtävissä onnistuttiin työllistämään yli 50 henkilöä Mobile Solutions -alueelta vuoden aikana.

Vuoden aikana järjestettiin tukitoimia niin irtisanotuille kuin jatkavallekin henkilöstölle. Lisäksi panostettiin esimiesten jaksamiseen ja osaamiseen vaikeassa tilanteessa.

Uudet toimipisteet Norjaan ja Yhdysvaltoihin

Ulkomaantoimintojen merkitys vahvistui vuoden aikana. Qt Commercial -liiketoiminnan myötä toivotettiin tervetulleiksi uudet digialaiset Oslossa ja Santa Clarassa, Kaliforniassa. Näille paikkakunnille perustettiin uudet Digian toimipaikat. Liiketoimintojen siirto ja toimipaikkojen käynnistys sujui mallikkaasti muutamassa kuukaudessa. Alkuvaiheen jälkeen käynnistettiin myös tuotekehitys- ja tukitoiminnot Suomessa.


Digian toiminta vahvistui merkittävästi myös Venäjällä ja uusia digialaisia rekrytoitiin Venäjän toimintoihin. Kiinassa henkilöstön määrä hieman laski johtuen sopimustuotekehityksen vähenemisestä.

Uuteen nousuun vuonna 2012

Digia on uudistanut strategiansa ja uudisti vuoden loppupuolella myös organisaationsa tukemaan yhtiön strategisia tavoitteita. Organisoitumisella ja uusilla toimintatavoilla vahvistetaan hyviä käytäntöjä ja prosesseja sekä kehitetään toimintatapoja tarvittavilla alueilla.


Keskeisiksi johtamisalueiksi on tunnistettu prosessi- ja johtamisosaaminen, henkilöstön sitouttaminen, osaamisen vastaavuuden ja määrän hallinta sekä toiminnan tehokkuus. Erityisesti näillä alueilla toimintaa halutaan kehittää tai parantaa entisestään.

Henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen panostetaan sekä yhtiön mielikuvaa houkuttelevana työnantajana kehitetään edelleen vuonna 2012.