Henkilöstön tukeminen murroksen vuoden aikana

  • Irtisanottujen nopeaa uudelleen työllistymistä tuettiin yhteistyössä ELY-keskusten kanssa
  • Muun henkilöstön jaksamista tuettiin mm. Varhaisen välittämisen mallin avulla
  • Vapaa-ajanviettoa tuettiin työsuhde-etujen ja harrastekerhojen kautta

Digia hankki yhdessä paikallisten ELY-keskusten kanssa muutosvalmennusta irtisanotulle henkilöstölle. Koulutuksesta vastasi Saranen Consulting. Valmennuksella tavoiteltiin henkilöiden nopeaa työllistymistä vastaavissa ICT-alan tehtävissä tai uudella työuralla. Koulutuksen sisältö muodostui ICT-alan työmarkkina- ja työpaikkatilanteesta, erilaisista työllistymismahdollisuuksista, kunkin talousalueen yritysten rekrytointitarpeiden selvittämisestä ja esittelystä, tehokkaasta työnhaun prosessista, henkilökohtaisista urasuunnitteluista sekä motivoinnista nopeaan toimintaan.

Porissa ja Lappeenrannassa arvioitiin irtisanottujen työllistymistilanteen uusissa tehtävissä olleen elo-syyskuussa yli 70 %.

Yhtiön työsuhde-edut irtisanomisaikana olivat normaalisti käytössä, ja esim. hammashuoltoa käytettiinkin keskimääräistä enemmän. Työvelvoite minimoitiin aina sen oltua mahdollista.

Koulutusta haastavassa tilanteessa toimimiseen

Henkilöstöä pyrittiin tukemaan vaikeissa tilanteissa muun muassa Varhaisen välittämisen mallin avulla. Esimiehille ja projektipäälliköille järjestettiin työterveyshuollon kautta koulutus esimiestyöstä muutostilanteessa sekä Varhaisen välittämisen mallin hyödyntämisestä muutostilanteessa.

Paikkakuntien tarpeen mukaisesti järjestettiin työterveyshuollon kautta myös psykologin luentoja vaikeasta muutostilanteesta selviytymisestä.

Lisäksi esimiestyötä tuettiin muutostilanteessa järjestämällä esimiehille koulutusta vaativissa vuorovaikutustilanteissa toimimisesta suurten muutosten aikana. Koulutus sai esimiehiltä erittäin hyvää palautetta ja se koettiin hyödylliseksi.

Työsuhde-edut

Digia kannusti henkilöstöä pyrkimään terveelliseen elämäntapaan ja hyvinvointiin erinäisillä etuuksilla, kuten esim. lounasseteleillä ja aterialipuilla päivittäisen ruokailun järjestämiseksi. Lisäksi työterveyspalvelua tarjottiin joko sairaskuluvakuutuksen tai sopimuslääkäriasemien muodossa. Hammaslääkäripalvelut olivat myös yksi työsuhde-etu. Liikunta- ja kulttuuriseteleillä pyrittiin tukemaan työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

Monipuolista harrastustoimintaa

Digia tukee henkilöstön vapaa-ajantoimintaa harrastekerhojen kautta. OpenClubin toimintaa järjestetään paikkakuntakohtaisesti monipuolisten vapaa-ajan aktiviteettien ympärillä.


Musiikki on yksi esimerkki Digian tukemasta harrastustoiminnasta. Tänäkin vuonna, OpenStones, yksi Digian bändeistä nähtiin valtakunnallisen Firmarock-kilpailun finaalissa.