Toiminnan sopeuttaminen sopimustuotekehityksen asiakaskysynnän vähentymiseen

  • Sopeuttamistoimenpiteitä tehtiin vaiheittain näkyvyyden parantumisen myötä
  • Maaliskuusta alkaen yhtiö vei läpi yhteensä neljät yt-neuvottelut
  • Kolmella ensimmäisellä neuvottelukierroksella tähdättiin henkilöstövähennyksiin. Neljäs kierros käynnistettiin organisaatiouudistuksen vuoksi

Mobile Solutions -liiketoiminta-alueen merkittävän asiakkaan strategiamuutos vaikutti olennaisesti vuoden aikana henkilöstön työllistymiseen. Sopimustuotekehityksen vähenemisen vuoksi yhtiö joutui sopeuttamaan henkilömääräänsä vastaamaan työtilannetta.

Asiakkaan oma päätöksenteko eteni vaiheittain vuoden aikana, ja sopeuttamista Digiassa tehtiin sitä mukaa. Digia käynnisti ensimmäisen yt-neuvottelukierroksen maaliskuussa, ja neuvotteluiden tuloksena päätettiin sulkea Porin toimipiste. Porin henkilömäärä oli neuvotteluiden alkaessa n. 70 henkilöä. Osalle pystyttiin tarjoamaan töitä Digian Rauman toimipaikassa, jonne siirtyi n. 15 henkilöä.

Toinen neuvottelukierros käynnistettiin toukokuussa. Neuvotteluiden tuloksena yhtiö päätti sulkea Lappeenrannan toimipisteen ja vähentää henkilöstöä myös muiden toimipisteiden sopimustuotekehitysalueilta. Neuvotteluiden alkaessa Lappeenrannan henkilömäärä oli n. 75 henkilöä. Yhtiö pystyi työllistämään Lappeenrannan henkilöitä muille toimipaikoille hyvin vähän.

Kolmas neuvottelukierros käynnistettiin elokuussa. Viimeinen neljäs kierros käynnistettiin syyskuussa. Näiden neuvotteluiden lopputuloksena henkilömäärä vastaa vuoden 2012 liiketoimintatasoa. Osa työsuhteista päättyy kuitenkin vasta projektien päättyessä keväällä 2012.

Alan hyvä työmarkkinatilanne ja vähennysten pitkä ajoitus sekä maantieteellinen hajautuminen edesauttoi irtisanottujen henkilöiden uudelleen työllistymistä.