Visiosta toiminnaksi – strategian toteuttaminen

  • Asiakastarpeen ymmärtäminen ja hyödyn tuottaminen
  • Strategiset portfoliot ja eri liiketoimintamallit
  • Organisaatio ja johtamisen fokus

Menestyksen avain on kyky ymmärtää asiakkaan tarve sekä vastata siihen arvoa tuottavalla ratkaisulla. Ratkaisutapa ei kuitenkaan ole aina vakio.

Yksi hakee omaan ainutlaatuiseen toimintamalliinsa tarkalleen sovitettua ratkaisua. Toinen arvostaa enemmän toimialan vakiintuneet mallit ja käytännöt valmiiksi sisältävää ratkaisua, tarvittaessa asiakaskohtaisesti sovitettuna. Kolmas saa parhaan hyödyn internetin kautta jaettavalla ja nopeasti käyttöönotettavalla ohjelmistolla tai palvelulla.

Taito ymmärtää eri asiakkaiden tarpeita ja tuottaa niihin parhaiten soveltuvia ratkaisuja on myös kestävän ja kannattavan kasvun sekä sen tuoman omistaja-arvon kehittymisen edellytys.

Strategiset painopistealueet

Strategian toteutumisen, eri liiketoimintamalleihin optimoidun lupaus-lunastusketjun sekä investointien tuottavuuden varmistamiseksi Digian liiketoiminta jakautuu neljään strategiseen painopistealueeseen. Ne muodostavat myös yrityksen liiketoimintayksiköt vuoden 2012 alusta lukien:

  • Asiakaskohtaiset ratkaisut ja palvelut (Solutions & Services -liiketoimintayksikkö)

  • Toimialakohtaiset monistettavat ohjelmistoratkaisut (Industry Verticals -liiketoimintayksikkö)

  • Kansainvälinen ohjelmistoliiketoiminta (International Products -liiketoimintayksikkö)

  • Uudet markkina-alueet (New Market Areas -liiketoimintayksikkö)

Avaintoimialoja ja markkinointia, osaamisen- ja kapasiteetinhallintaa, strategista kehitystyötä sekä liiketoiminnan tukitoimintoja johdetaan horisontaalisesti yli liiketoimintayksiköiden.