Asiakaskohtaiset ratkaisut ja palvelut

  • Pitkälle tulevaisuuteen kestävät arkkitehtuurit ja teknologiat
  • Avaimena asiakasosaamisen yhdistäminen syvään teknologiaosaamiseen ja kattaviin palveluihin
  • Innovatiiviset mobiili- ja internet-ratkaisut

Digian Solution & Services -liiketoiminta tuottaa ratkaisuja ja palveluja systemaattisesti asiakkaiden liiketoimintaa tukien.

Toimintaympäristön kansainvälistyessä ja verkkopalvelujen lisääntyessä Digia auttaa asiakkaitaan hyödyntämään IT-ratkaisuja, joilla he voivat rakentaa ylivertaisen personoidun asiakaskokemuksen, tarjota palveluitaan kellon ympäri loppuasiakkaita puhuttelevalla tavalla sekä erottautua kilpailijoistaan.

Pitkälle tulevaisuuteen kestävät arkkitehtuurit ja teknologiat

Liiketoiminnan, käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet sekä teknologian nopeat muutokset edellyttävät IT-järjestelmiltä integroituvuutta, tietoturvaa ja personointia. Käyttäjillä tulee olla näkymä heille relevanttiin tietoon erilaisilla päätelaitteilla, ajasta tai paikasta riippumatta.

Palveluista ja valmistuotteista koostuva Digian ratkaisupaletti rakentaa linkin asiakkaiden liiketoimintastrategian ja sitä tukevan IT-ratkaisun välille. Näin käyttäjien ja järjestelmien välinen tiedonvaihto sekä uusien kanavien, kuten sosiaalisten medioiden, hyödyntäminen onnistuu joustavasti.

Järjestelmät yhdistetään uusiin sähköisiin palveluihin standardien rajapintojen avulla, minkä Digian edustamat johtavat teknologia-alustat mahdollistavat.

Palvelut kattavat koko järjestelmäkehityksen elinkaaren

Digian tarjoama koostuu tuotteistetuista ratkaisuista ja palveluista, jotka kattavat koko järjestelmäkehityksen elinkaaren arkkitehtuuri-, konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelusta alkaen aina ohjelmistokehitykseen, integraatioon ja ylläpitoon saakka:

  • Sopimustuotekehityspalvelut sekä teknologia- ja asiakaskohtaiset osaamiskeskukset
  • Käyttökokemuspalvelut ja konseptointi
  • Konsultointi- ja arkkitehtuuripalvelut
  • Mobiili- ja internet-ratkaisut

Digialta innovatiivisia mobiili- ja internet-ratkaisuja asiakkaille

Pitkäaikaiset asiakassuhteet, toimialaosaaminen ja mobiiliratkaisut ovat yhdistelmä, joka luo Digialle vahvan pohjan innovatiivisten end-to-end -palveluiden toteuttamiselle. Toiminnan perustana ovat johtavat teknologia-alustat, vahva tekninen osaaminen, asiakkaiden liiketoiminnan tuntemus sekä konseptointi.

Digian tuotteistettu design-prosessi huomioi käyttäjien, liiketoiminnan ja teknologian vaatimukset ja yhdistää ne nopeasti muuttuvien markkinoiden luomiin mahdollisuuksiin. Digia innovoi menestyksekkäitä ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin.