Kansainvälinen tuoteliiketoiminta

  • Kasvua sekä nykyisiä tuotteita kehittämällä että uusien investointien avulla
  • Vahva kansainvälinen toimipisteverkosto
  • Digia Ventures kehittää helposti skaalautuvia pilviratkaisuja, Qt Commercial tuottaa lisenssejä ja palveluita 3 500 asiakasyritykselle

Digian International Products -liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa nykyisiä tuotteita ja niiden myyntiä kehittämällä sekä panostamalla uusiin kasvuhankkeisiin. Liiketoimintayksikön rungon muodostavat Digian maaliskuussa 2011 ostama Qt Commercial -liiketoiminta sekä Digia Ventures.

Haastava kansainvälinen ohjelmistomarkkina vaatii erityisosaamista ja laaja-alaista asiakastuntemusta. Pystyäkseen vastaamaan näihin haasteisiin, Digia on perustanut vuoden 2011 aikana toimipisteet Norjaan ja Yhdysvaltoihin. Norjan toimipiste sijaitsee Oslossa ja Yhdysvaltojen toimipiste Santa Clarassa, Kaliforniassa. Digian vahva kansainvälinen toimipisteverkosto ja kokenut kansainvälinen myyntiorganisaatio on merkittävä vahvuustekijä tulevaisuuden kasvussa.

Qt Commercial -asiakaskunta laaja

Kaupallinen Qt Commercial -kehitysympäristö on aktiivisessa käytössä noin 3 500 työpöytä- ja sulautettujen ohjelmistojen asiakasyrityksellä. Asiakkaat edustavat laajaa kirjoa toimialoja, kuten kulutuselektroniikkaa, rahoitusta, lentokoneteollisuutta, energiaa, puolustushallintoa ja mediaa. Lisenssimyynnin osalta suurimmat markkina-alueet ovat Yhdysvallat, Saksa, Italia, Iso-Britannia ja Japani. Pääosa Qt Commercial -liikevaihdosta tulee lisenssimyynnistä.

Digian investoinnit Qt Commercialin lisensointi- ja palveluliiketoimintaan luovat liiketoiminnalle vankan pohjan ja tuovat lisää vauhtia liiketoimintaratkaisujen kehittämiseen Qt:lla. Samalla yhä useammalla asiakkaalla on mahdollisuus hyötyä Digian palveluista.

Qt:n lisääntynyt käyttö on kasvattanut tarvetta luotettavalle kaupalliselle tuelle ja palveluille. Avoimen lähdekoodin lisenssin rajoitusten välttämisen lisäksi monet Qt Commercial -asiakkaat suosivat kaupallista suhdetta, joka tarjoaa ammattimaista, herkästi reagoivaa tukea sekä palveluita. Näin asiakas voi varmistaa menestyksen omissa ohjelmistointensiivisissä liiketoimintaratkaisuissaan.

Digia Ventures innovoi seuraavan sukupolven ohjelmistoratkaisuja

Kansainvälinen ohjelmistoliiketoiminta tarjoaa kasvun mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla investointeja tulevaisuuteen. Digia Ventures kehittää seuraavan sukupolven ohjelmistoratkaisuja.

Ventures lähestyy markkinoita helposti skaalautuvina pilviratkaisuina suoraan verkosta. Selain- ja mobiilipohjaiset tuotteet ovat käytettävissä paikka- ja aikariippumattomasti. Myös liiketoimintamallit ovat innovatiivisia, asiakas maksaa edullisen perusmaksun lisäksi vain käytön mukaan. Myös käyttöönotto on yleensä maksuton tai hyvin edullinen.

Kansainvälinen tuoteliiketoiminta kasvun lähteenä

Digian strategisena tavoitteena on olla kansainvälisesti toimiva kasvuyhtiö. Investoinnit alueelle jatkuvat myös tulevaisuudessa. Investointien vastineeksi tavoitellaan tällä alueella selvästi markkinoita nopeampaa kasvua hyvää kannattavuutta unohtamatta.