Osaaminen ja tiimityö menestyksen perustana

  • Kokonaisvaltainen ote osaamisen kehittämiseen
  • Sujuva tiimityö laadun perustana asiakasratkaisuissa
  • Vahva projektiosaaminen takaa kokonaisuuden hallinnan asiakashankkeissa

Osaamista kehitetään kokonaisvaltaisesti

Vahva toimialaosaaminen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen läpi toimitusketjun muodostavat vankan perustan Digian toiminnalle. Digia panostaa vahvasti muun muassa asiakas-, toimiala-, teknologia-, käytettävyys- sekä projektinhallintaosaamiseensa varmistaakseen lisäarvoa tuottavien ja laadukkaiden ratkaisujen tekemisen asiakkaille.

Uusi organisaatiorakenteemme tukee saumattomasti osaamisen kehittämistä. Tiimirakenteet on muodostettu eri alueiden osaamisen mukaisesti liiketoiminta-alueittain.

Koulutusohjelmat perustana urakehitykselle

Digia on ammattilaistensa voimin saavuttanut lukuisia teknologiasertifikaatteja esimerkiksi IBM-, Microsoft- sekä Oracle-alueiden kumppanuuksissa. Digia on globaalisti ensimmäisten yritysten joukossa saavuttanut Microsoft Mobility Gold Competency -sertifioinnin.

Vahva sisäisen kouluttamisen osaaminen sekä ulkoiset koulutusohjelmat varmistavat kilpailukyvyn jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Osaamisen syventämisen lisäksi osaamista monipuolistetaan muuntokoulutusten kautta.

Tehokas projektinhallinta ja toimituskyky luotettavuuden takana

Digia on jatkuvasti kehittänyt projektinhallintaosaamistaan. Keskitetyn projektinhallintayksikön kautta koulutamme jatkuvasti projektipäälliköitä sekä perinteisiin että ketteriin projektinhallintamenetelmiin tarvittavin sertifikaatein. Olemme sertifioineet projektipäälliköitä esimerkiksi Microsoft Surestep -alueelle.

Kehitämme toimintoja kattamaan edelleen koko toimitusketjun, aina alkuvaiheen myynnistä projektin ylläpitoon, varmistaaksemme entistä laadukkaammat asiakasratkaisut.

Ammattilaisten Digia

Digian henkilöstö on ainutlaatuinen joukko ammattilaisia. Heistä huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Lähtökohta kaikessa toiminnassamme on välitön vuorovaikutus läpi organisaation. Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen sekä esimiesten määrätietoinen kouluttaminen ovat asioita, joihin panostamme pitkäjänteisesti myös tulevaisuudessa.