Toimialakohtaiset monistettavat ohjelmistoratkaisut

  • Monistettavia liiketoimintakonsepteja ja -ratkaisuja valituilla kohdetoimialoilla
  • ERP- ja operatiivisia järjestelmiä sekä portaali- ja integraatiototeutuksia – mukana monikanavaisuus
  • Syvä toimialaymmärrys

Digian Industry Verticals -liiketoiminta keskittyy monistettaviin liiketoimintakonsepteihin ja -ratkaisuihin valituilla toimialoilla. Esimerkiksi kaupan toimialalle Digia on kehittänyt kokonaisvaltaisen Digia Smart Store
-järjestelmäkonseptin vastaamaan kasvavan kilpailutilanteen tuomaan haasteeseen.

Kattava järjestelmäkokonaisuus omiin ja kumppanituotteisiin perustuen

Valittuja toimialoja liiketoiminta-alueella ovat muun muassa tukku- ja vähittäiskauppa, teollisuus, palvelut, rahoitusala ja järjestöt. Digia tarjoaa kohdetoimialoilla asiakkailleen kattavan järjestelmäkokonaisuuden, joka muodostuu sekä omista että soveltuvista teknologiakumppanin tuotteista. Digian palveluvalikoimaan kuuluvat sekä laadukkaat käyttöönottopalvelut että laajat järjestelmän elinkaaren aikaiset palvelut, tukipalveluista järjestelmien ylläpitoon ja hostingiin.


Tuotepohjaisuus keventää järjestelmähankkeiden toteutusta

Industry Verticals -liiketoiminta tarjoaa uusille ja nykyisille asiakkaille tuotepohjaisia ohjelmistoratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita vahvaan toimialaosaamiseen tukeutuen. Tarjoaman ytimen muodostavat ERP-järjestelmät, rahoitusalan ja järjestöjen operatiiviset järjestelmät sekä niihin liittyvät portaalitoteutukset ja integraatioratkaisut.


Tarjoamaa täydennetään joustavasti teknologiakumppanien ratkaisuilla ja ERP-toimialavertikaaleilla, joiden avulla järjestelmien käyttöönottoprojekteista tehdään nopeampia ja riskittömämpiä.

Monikanavaiset ratkaisut tehostavat toimintaa ja parantavat käyttökokemusta

Tuoteratkaisut tukevat kasvavassa määrin monikanavaisuutta, jolloin niiden käyttö on mahdollista soveltuvin osin myös mobiililaitteilla. Vahva osaaminen mobiiliteknologioista antaa Digialle ainutlaatuisen aseman yritysten liiketoimintajärjestelmien mobiliteetin kehittämisessä.


Uskomme, että tulevaisuudessa järjestelmien mobiliteetti näyttelee merkittävää osaa järjestelmien käytön tehostamisessa. Oikea tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lisäksi järjestelmien käyttö helpottuu ja käyttökokemusta voidaan kehittää.