Uudet markkina-alueet

  • Nopeasti kasvavat markkinat
  • Yritysjärjestelmäratkaisut ja palvelut
  • Synergiat kokonaistarjoaman kanssa

Digian New Market Areas -liiketoiminnalla haetaan kasvua kehittämällä paikallista liiketoimintaa uusilla markkina-alueilla. Lähitulevaisuuden painopiste on liiketoiminnan kehittämisessä Venäjän nopeasti kasvavassa markkinassa.

Keskeisen menestystekijän muodostaa yhdistelmä Venäjällä arvostettua suomalaista laatua, paikallisen liiketoimintakulttuurin osaamista sekä kykyä verkostoitua uudella markkina-alueella.

Yksikön tarjoaman ydin muodostuu paikalliseen markkinaan sovitetuista ohjelmistopohjaisista ratkaisuista ja niitä tukevista palveluista. Kohdemarkkinaan kehitetään myös uutta tarjoamaa, jolla on synergiaa Digian kokonaistarjoaman kanssa ja täten potentiaalia myös Suomessa.

Sekä palveluliiketoimintaa että monistettavia ohjelmistoratkaisuja

Pääpaino toiminnassa on monistettavissa toimialakohtaisissa ohjelmistoratkaisuissa, mutta myös palveluliiketoimintaa kehitetään tukemaan tunnettuuden luomista ja markkina-aseman saavuttamista. Osana toimintaa tarjotaan myös nearshore-palveluja Suomen liiketoimintojen kilpailukyvyn ja resurssien saatavuuden varmistamiseksi.


Yksikön tarjoama koostuu erityisesti vähittäiskaupan, jakelun ja logistiikan toimialoille suunnatuista ERP- ja BI-ratkaisuista sekä ohjelmistokehityspalveluista operaattoreille ja muille valituille fokusryhmille.

Vahva uusasiakashankinta kasvun perustana

New Market Areas -liiketoiminnalla tavoitellaan nopeaa orgaanista kasvua, joka perustuu ensisijaisesti vahvaan uusasiakashankintaan, mutta myös tarjoaman laajentamiseen olemassa olevissa asiakkuuksissa. Myös huolella harkitut yritysjärjestelyt ovat osana keinovalikoimaa. Ensimmäisen pienimuotoisen yritysjärjestelyn Digia toteutti vuoden 2011 aikana.

Digian toimipisteet Venäjällä sijaitsevat Pietarissa ja Moskovassa. Näiden toimipisteiden henkilömäärä vuoden 2011 lopussa oli 48.