Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2011 päivätyn taseen mukaan 35 142 569,13 euroa, josta tilikauden tappiota 1 409 098,31 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan pääoman palautusta jaetaan 0,10 euroa osakkeelta emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2012 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 23.3.2012.

Yhtiön lainoihin liittyviä kovenanttiehtoja on yhtiön uudessa lainajärjestelyssä muutettu siten, että jatkossa yhtiö voi jakaa osinkona enintään 50 prosenttia (aiemmin 30 %) konsernin tilikauden nettotuloksesta ilman erillistä sopimusta. Tästä huolimatta vuoden 2012 aikana osinkoa voidaan kuitenkin jakaa enintään kolme miljoonaa euroa.