Kannattavuus ja tulos

Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 8,1 (17,2) miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBIT-%) 6,6 (13,1) prosenttia. Digia-konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli -22,2 (17,2) miljoonaa euroa ja kannattavuus (EBIT-%) -18,2 (13,1) prosenttia. Vuoden 2011 kertaluonteiset erät käsittivät 25,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen sekä toimipisteiden lakkauttamiseen ja yt-neuvotteluihin liittyviä toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksia yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku johtui pääasiassa Mobile Solutions -segmentin laskeneesta liikevaihdosta.

Enterprise Solutions -segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 8,4 (11,0) miljoonaa euroa, laskua 24,0 prosenttia. Liikevoitto kertaluontoisten erien jälkeen oli 7,9 miljoonaa euroa. Enterprise Solutions -segmentin liikevoiton lasku johtui odotettua pienemmästä kotimaan lisenssimyynnistä sekä toisaalta kasvaneista liiketoiminnan kuluista. Kulurakennetta on tilikaudella rasittanut etenkin henkilöstövaihtuvuus ja tiettyjen osaamisalueiden täydentämisen aiheuttamat rekrytointi-, alihankinta- ja koulutuskustannukset sekä Qt-liiketoiminnan käynnistämiskulut.

Mobile Solutions -segmentin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli -0,3 (6,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto kertaluontoisten erien jälkeen oli -30,1 miljoonaa euroa. Mobile Solutions -segmentin liikevoiton lasku johtui liiketoiminnan toimintaympäristön äkillisestä, oleellisesta ja ennakoimattomasta muutoksesta tilikauden alussa. Muutoksen seurauksena yhtiöllä oli lähes koko tilikauden ajan liikaa henkilöstöä vastaamaan jatkuvasti vähenevään palvelukysyntään. Näistä vailla työtä olleista työntekijöistä aiheutuneet kulut rasittivat yhtiön tulosta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat tilikaudella 1,0 (1,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -23,1 (15,7) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli -22,5 (11,5) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos ennen kertaluonteisia eriä tilikaudella oli 0,32 (0,56) euroa. Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli -1,08 euroa. Muut osakekohtaiset tunnusluvut on esitetty tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 30.