Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsingissä tilikaudella 2011

Digia Oyj:n osake on tilikaudella noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla, toimialaluokassa Informaatioteknologia. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella oli 2,30 euroa ja ylin 5,79 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,42 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,88 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 50 519 061 euroa.

Tilikauden aikana yhtiö vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset:

  • Ingman Group Oy Ab ilmoitti 16.8.2011, että sen omistus yhtiöstä on noussut yli 15 %:n liputusrajan 15,15 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
  • Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti 19.12.2011, että hänen omistuksensa yhtiöstä on laskenut alle 10 %:n liputusrajan 8,77 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.