Konserni- ja organisaatiorakenne

Digia-konserniin kuuluivat tilikauden 2011 lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Digia Sweden AB (100 %), Digia Estonia Oü (100 %), Digia Hong Kong Ltd (100 %), Digia Norway AS (100 %), Digia USA Inc. (100 %) ja Digia Partners Oy (100 %). Digia Oyj:n omistama Sunrise Resources Oy (100 %) sulautui Digia Finland Oy:öön 31.3.2011.

Näistä Digia Finland Oy:llä on kokonaan omistetut toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Financial Software Oy (100 %), Digia Service Oy (100 %), OOO Digia RUS (100 %) ja Microext Oy (100 %). Digia Hong Kong Ltd omistaa Kiinassa toimivan Digia Software (Chengdu) Co. Ltd:n (100 %), jolla on rekisteröity sivuliike Pekingissä. Digia Estonia Oü:lla, Digia Hong Kong Ltd:lla, Digia Partners Oy:lla ja Microext Oy:lla ei ole liiketoimintaa.

Yhtiön liiketoiminta on tilikauden aikana jakaantunut kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: Enterprise Solutions ja Mobile Solutions. Enterprise Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yhtiön toiminnanohjausliiketoiminta, digitaaliset palvelut sekä integraatioratkaisut. Mobile Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sopimustuotekehityspalvelut ja käytettävyyspalvelut.

Yhtiö toteutti tilikauden lopulla organisaatiouudistuksen, joka on astunut voimaan vuoden 2012 alusta. Uudistetussa organisaatiossa liiketoimintaa johdetaan neljän strategisen portfolion näkökulmasta. Nämä portfoliot ovat asiakaskohtaiset ratkaisut ja palvelut, toimialakohtaiset monistettavat ohjelmistoratkaisut, kansainvälinen ohjelmistoliiketoiminta ja uudet markkina-alueet, kuten Venäjä.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä Digia siirtyi vuoden 2012 alusta alkaen raportoimaan ainoastaan yhtä segmenttiä.