Liikevaihto

Digia-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 121,9 (130,8) miljoonaa euroa, laskua 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Enterprise Solutions -segmentin liikevaihto tilikaudella oli 82,7 (75,7) miljoonaa euroa, kasvua 9,2 prosenttia. Mobile Solutions -segmentin liikevaihto oli 39,3 (55,2) miljoonaa euroa, laskua 28,8 prosenttia. Enterprise Solutions -segmentin liikevaihdon kasvu johtui pääosin Qt-liiketoiminnasta, joka kerrytti liikevaihtoa toisesta vuosineljänneksestä alkaen yhteensä 6,0 miljoonaa euroa. Toisaalta liikevaihdon kehitystä rasitti etenkin tilikauden alun ennakoitua vähäisempi lisenssimyynti, joka heijastui myös työlaskutukseen. Mobile Solutions
-segmentissä liikevaihdon lasku johtui toimintaympäristömuutosta seuranneesta äkillisestä ja merkittävästä palvelukysynnän heikkenemisestä.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 25,7 (19,7) miljoonaa euroa ja 21,0 (15,1) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta tilikaudella oli 14,7 (10,6) miljoonaa euroa ja 12,1 (8,1) prosenttia.