Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2011 päättyessä oli 20 875 645. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 159 576 kappaletta omia osakkeita.

Digialla oli 31.12.2011 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 6 296 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 16,0 %
Jyrki Hallikainen 10,2 %
Pekka Sivonen 8,8 %
Kari Karvinen 6,5 %
Matti Savolainen 6,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3,8 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,4 %
Etola Oy 1,0 %
Olli Ahonen 0,9 %
   

 Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2011

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100  22,2 % 0,5 %
101 – 1 000 58,9 % 8,1 %
1 001 – 10 000 17,4 % 14,4 %
10 001 – 100 000 1,0 % 9,9 %
100 001 – 1 000 000 0,3 % 19,6 %
1 000 001 – 3 000 000 0,1 % 47,6 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2011

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset 4,6 % 21,4 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 3,9 %
Julkisyhteisöt 0,0 % 7,5 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 0,5 %
Kotitaloudet 94,4 % 65,6 %
Ulkomaat 0,4 % 1,1 %