Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Konserni on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 2011 konsernissa yhteensä 4,8 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2009), mikä vastaa 3,9 prosenttia liikevaihdosta (2,3 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2010 ja 2,2 prosenttia vuonna 2009).