Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

Konsernin toiminta oli voitollista ennen kertaluonteisia eriä. Kertaluonteisten erien jälkeen tappio oli 22,2 miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut on esitetty seuraavassa taulukossa:

  2011 2010 2009 2008

2007

 

Liikevaihto 121 940 130 825 120 335 123 203 105 839
Liikevoitto −22 168 17 164 −7 796 13 437 11 080
Liikevoitto %:a liikevaihdosta −18 % 13 % −6 % 11 % 10 %
Oman pääoman tuotto % −42 % 18 % −21 % 11 % 9 %
Omavaraisuusaste % 48 % 59 % 52 % 47 % 47 %
Nettovelkaantumisaste % 34 % 20 % 34 % 53 % 65 %
           

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetieto 30).