Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön päätavoite vuodelle 2012 on tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattaminen osana yhtiön kokonaistarjoamaa. Tavoitteeseen pyritään ensisijassa orgaanisin keinoin, mutta strategisesti tarkoin harkitut yritysostot ovat myös mahdollisia. Yhtiö jatkaa kansainvälisten toimintojensa kehittämistä etenkin Venäjällä. Yhtiön toimintaa ohjaavina keskeisinä kulmakivinä ovat edelleen toiminnan hyvän kannattavuuden ja positiivisen kassavirran säilyttäminen.

Yhtiö arvioi IT-markkinoiden pysyvän vuonna 2012 suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Euroalueen velkaongelmiin ja yleiseen inflaatiokehitykseen liittyvät riskit voivat kuitenkin jatkossa heijastua IT-palveluiden kysyntään ja liiketoiminnan kannattavuuden kehitykseen. Näin ollen vuoden 2012 suhdannenäkymiin liittyy hieman tavanomaista suurempaa epävarmuutta.

Oman toimintansa osalta yhtiö arvioi sopimustuotekehitysliiketoiminnan palvelukysynnän laskevan vielä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän seurauksena yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto tulee laskemaan vuoden 2011 viimeisen neljänneksen tasosta. Toisaalta liikevaihdon lasku ja uuden organisaation sisäänajo rasittavat myös yhtiön kannattavuutta, jonka senkin yhtiö arvioi tilapäisesti hieman laskevan vuoden 2011 viimeisen neljänneksen tasosta.

Yhtiö arvioi, että uuden organisaation käyttöönotto tehostaa toimintoja vuoden 2012 toisesta vuosineljänneksestä alkaen ja vaikuttaa myönteisesti yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen jatkossa.

Yhtiö arvioi kaupallisen Qt-lisensointi- ja palveluliiketoiminnan kasvavan vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna ja sen kannattavuuden olevan hyvällä tasolla. Myös Venäjän toimintojen yhtiö arvioi kehittyvän suotuisasti ja tukevan yhä paremmin yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä vuoden 2012 edetessä.

Kokonaisuutena yhtiö arvioi toimintansa kannattavuuden paranevan vuoden 2012 loppua kohti ja asettuvan hyvälle tasolle jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.