Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 875 645.

Digialla oli 31.12.2011 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 6 296 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 16,0 %
Jyrki Hallikainen 10,2 %
Pekka Sivonen 8,8 %
Kari Karvinen 6,5 %
Matti Savolainen 6,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3,8 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,4 %
Etola Oy 1,0 %
Olli Ahonen 0,9 %
   

 Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2011

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100  22,2 % 0,5 %
101 – 1 000 58,9 % 8,1 %
1 001 – 10 000 17,4 % 14,4 %
10 001 – 100 000 1,0 % 9,9 %
100 001 – 1 000 000 0,3 % 19,6 %
1 000 001 – 3 000 000 0,1 % 47,6 %
     

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2011

  Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset 4,6 % 21,4 %
Rahoitus ja vakuutus 0,2 % 3,9 %
Julkisyhteisöt 0,0 % 7,5 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 0,5 %
Kotitaloudet 94,4 % 65,6 %
Ulkomaat 0,4 % 1,1 %