Digian kooste vuoden 2011 pörssitiedotteista

Taloudelliset tiedotteet

04.02.2011 Neljäs vuosineljännes ja tilinpäätös 2010 (IFRS): vahvaa orgaanista kasvua hyvällä kannattavuudella

29.04.2011 Ensimmäinen vuosineljännes 2011: Liikevaihto kasvoi hieman mutta muutokset toimintaympäristössä rasittivat kannattavuutta

29.04.2011 Korjaus: Ensimmäinen vuosineljännes 2011: Liikevaihto kasvoi hieman mutta muutokset toimintaympäristössä rasittivat kannattavuutta

11.08.2011 Toinen vuosineljännes 2011: Enterprise Solutions -liiketoiminnan kehitys positiivista, Mobile Solutions -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät painoivat konsernin tuloksen tappiolliseksi

28.10.2011 Kolmas vuosineljännes 2011: Liikevaihto odotusten mukainen, Enterprise Solutions -liiketoiminnan kannattavuus ennakoitua parempi

Muut tiedotteet

17.01.2011 Digia Oyj: optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

04.02.2011 Kutsu Digia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

04.02.2011 Korjaus: Kutsu Digia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

21.02.2011 Digian kooste vuoden 2010 tiedotteista julkaistu

21.02.2011 Digia Oyj:n sähköinen vuosikertomus 2010 julkaistu

02.03.2011 Tulosvaroitus: Digian Mobile Solutions -segmentin liikevaihto vuonna 2011 tulee jäämään aiemmin ennustetusta, haasteita myös kannattavuudessa

07.03.2011 Digia ostaa kaupallisen Qt-ohjelmistojen lisensointi- ja palveluliiketoiminnan Nokialta

16.03.2011 Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

20.04.2011 Digian YT-neuvottelut päättyneet

13.05.2011 Digia jatkaa Mobile Solutions -segmenttinsä sopeuttamistoimenpiteitä

28.06.2011 Digian YT-neuvottelut päättyneet

11.08.2011 Digia aloittaa YT-neuvottelut saattaakseen päätökseen mobiililiiketoimintansa sopeuttamistoimenpiteet

16.08.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

29.09.2011 Digian mobiililiiketoiminnan sopeuttamiseen tähdänneet YT-neuvottelut saatu päätökseen. Yhtiö uudistaa organisaatiotaan vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä

03.11.2011 Digian YT-neuvottelut saatu päätökseen. Yhtiö siirtyy raportoimaan yhtä segmenttiä

24.11.2011 Digian tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2012

09.12.2011 Muutos Digian hallituksen nimitysvaliokunnassa

19.12.2011 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus