Emoyhtiön liitetiedot

 

1. Liikevaihto

Liikevaihdon jakautuminen

€ 000 2011 2010
Konsernin hallintopalvelut 8 010 7 972
Konserni yhteensä 8 010 7 972