Emoyhtiön liitetiedot

 

10. Sijoitukset

€ 000  Sijoitukset
tytäryhtiöosakkeisiin

Muut

 osakkeet
ja osuudet

Yhteensä 2011 Yhteensä 2010
Hankintameno 1.1. 114 078 606 114 685 114 685
Lisäykset 13 - 13 -
Vähennykset - - - -
Hankintameno 31.12.  114 091 606 114 697 114 685
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 114 078 606 114 685 114 685
Kirjanpitoarvo 31.12. 114 091 606 114 697 114 685
         

Erittely muista osakkeista ja osuuksista


Konserniyritykset

           Kotipaikka

             Kotimaa
    Omistusosuus
Osuus äänivallasta
Digia Hong Kong Ltd Hong Kong Kiina 100 % 100 %
Digia Estonia  Oü Tallinna Viro 100 % 100 %
Digia Sweden AB Tukholma Ruotsi 100 % 100 %
Digia Finland Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
Digia Norway AS Oslo Norja 100 % 100 %
Digia USA Inc. San Jose  Yhdysvallat  100 % 100 %
Digia Partners Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
         
Muut osakkeet ja osuudet € 000
Kiinteistö Oy Rukan Kuukkeli 62
Kytäjä Golf Oy 39
Vierumäki Golf Oy 17
Vierumäki Golf Club Oy 35
Vierumäen Loma-aika Oy 138
Vierumäen Kuntoharju Oy 270
Rikunniemen Huolto Oy 6
Tahko Golf Club Oy 39
Yhteensä 606