Emoyhtiön liitetiedot

 

11. Lyhytaikaiset saamiset

€ 000 2011 2010
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
   Myyntisaamiset 2 293 -
   Siirtosaamiset 52 5 534
   Lainat 2 791 801
Muut saamiset 245 212
Siirtosaamiset 1 407 273
Yhteensä 6 788 6 820