Emoyhtiön liitetiedot

 

12. Oma pääoma

€ 000

2011

2010

Osakepääoma 1.1.

 

 2 086

2 085

Uusmerkintä

 

1

1

Nimellisarvon alennus

 

-

-

Osakepääoma 31.12.

 

2 088

2 086

     

Ylikurssirahasto 1.1.

 

 

 

7 899

7 899

Siirto vapaaseen omaan pääomaan

 

-

-

Ylikurssirahasto 31.12.

 

7 899

7 899

     

Uusmerkintä

 

-

40

     

Sidottu oma pääoma yhteensä

 

9 987

10 026

     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

 

35 486

35 448

Osakepääoman korotus

 

39

39

Omat osakkeet

 

-

-

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

 

35 525

35 486

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.

 

6 433

6 106

     

Osingonjako

 

-5 577

-2 885

Omat osakkeet

 

-

-

Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet

 

171

85

Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.

 

1 027

3 487

     

Tilikauden tulos

 

-1 409

2 946

     

Vapaa oma pääoma yhteensä 

 

35 143

41 919

     

Oma pääoma yhteensä

 

45 130

51 945

     


Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12. 

€ 000

2011
2010

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 525

35 486

Tulos edellisiltä tilikausilta

 

1 027

3 487

Tilikauden tulos

 

-1 409

2 946

Yhteensä

 

35 143

41 919