Emoyhtiön liitetiedot

 

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

€ 000 2011 2010
Lainat rahoituslaitoksilta 13 000 13 000
Muut pitkäaikaiset velat  674 0
Yhteensä 13 674 13 000