Emoyhtiön liitetiedot

 

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

€ 000 2011 2010
Korollinen    
   Lyhytaikaiset korolliset velat 4 000 4 000
   Velat saman konsernin yrityksille    
      Lainat 56 276 59 201
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 60 276 63 201
     
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat 209 284
Siirtovelat 3 974 443
Muille    
   Ostovelat 82 88
   Muut velat 1 736 280
   Siirtovelat 808 830
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 809 1 925
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 67 085 65 127
     

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.