Emoyhtiön liitetiedot

 

15. Vastuusitoumukset

Leasingvuokravastuut 

€ 000 2011 2010
Alkaneella tilikaudella maksettavat 215 150
Myöhemmin maksettavat 242 148
Yhteensä 458 298

 

Muut vuokravastuut

€ 000 2011 2010
Alkaneella tilikaudella maksettavat     2 063 2 036
Myöhemmin maksettavat 1 418 835
Yhteensä              3 482 2 872

 

Muut vastuut

€ 000      
2011 2010
Muut     500 140
Yhteensä                                        500 140