Emoyhtiön liitetiedot

 

2. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000 2011
2010
Muut 37 37
Yhteensä 37 37