Emoyhtiön liitetiedot

 

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

€ 000        2011        2010
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 913 764
Muut palkat ja palkkiot 2 466 3 260
Eläkevakuutusmaksut 570 532
Muut henkilöstökulut 141 118
Yhteensä 4 090 4 674

 

Henkilöstön määrä 31.12. 2011 2010
Johto ja hallinto 45 47
Yhteensä 45 47