Emoyhtiön liitetiedot

 

4. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000 2011 2010
Suunnitelman mukaiset poistot    
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 600 236
Arvonalentumiset - -
Yhteensä 600 236