Emoyhtiön liitetiedot

 

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000 2011 2010
Tilintarkastus 106 80
Muut lakisääteiset toimeksiannot 4 1
Veroneuvonta 4 10
Muut palvelut 11 12
Yhteensä 125 103