Emoyhtiön liitetiedot

 

6. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000     2011
   2010
Korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 18 -
Korko- ja rahoitustuotot muilta 73 11
Yhteensä 90 11

 

Rahoituskulut

€ 000 2011
2010
Korkokulut konserniyrityksille  1 206 765
Korkokulut muille yrityksille  585 513
Lainojen hoitokulut  222 80
Muut rahoituskulut 78 320
Yhteensä 2 091 1 678