Emoyhtiön liitetiedot

 

7. Tuloverot

€ 000 2011
2010
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta - -280
Tuloverot satunnaisesta toiminnasta - 1 430
Yhteensä 0 1 150

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 436 188,64 euroa.