Emoyhtiön liitetiedot

 

9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000


Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja rakennelmat
 Koneet
ja kalusto
  Yhteensä 2011 Yhteensä 2010
Hankintameno 1.1. 17 162 1 853 2 032 2 022
Lisäykset - - 2 2 10
Vähennykset - - -7 -7 -
Hankintameno 31.12. 17 162 1 848 2 027 2 032
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.   - -66 -1 808 -1 874 -1 821
Poistot - -7 -15 -22 -53
Arvonalentumiset - - - 0 -
Vähennykset - - - 0 -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -72 -1 824 -1 896 -1 874
           
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 97 44 158 201
Kirjanpitoarvo 31.12. 17 91 24 131 158