Emoyhtiön tase (FAS)

 

  Liitetieto

31.12.2011

31.12.2010

VASTAAVAA

 

 

 

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 8

 

 

Aineettomat oikeudet

 

1 376 466,39

273 675,61

 

 

1 376 466,39

273 675,61

Aineelliset hyödykkeet

9

 

 

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79

16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

90 660,07

97 253,53

Koneet ja kalusto

 

22 806,50

44 322,44

 

 

131 496,31

158 394,76

Sijoitukset

10

 

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

114 091 160,50

114 078 367,38

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32

606 292,32

 

 

114 697 452,82

114 684 659,70

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

116 205 415,52

115 307 252,68

 

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

11

 

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

5 135 345,19

6 335 115,00

Muut saamiset

 

244 560,61

212 120,54

Siirtosaamiset

 

1 407 443,32

272 595,74

 

 

6 787 349,12

6 819 831,28

 

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

2 895 936,28

8 134 952,75

 

 

 

 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

9 683 285,40

14 954 784,03

 

 

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

125 888 700,92

130 071 514,10

       

Liitetieto

31.12.2011

31.12.2010

VASTATTAVAA

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

 

 

Osakepääoma

 

2 087 564,50

2 086 464,50

Uusmerkintä   - 39 710,00

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 525 037,82

35 486 427,82

Edellisten tilikausien tulos

 

1 026 629,00

3 486 757,45

Tilikauden tulos

 

-1 409 098,31

2 946 031,47

Oma pääoma yhteensä 

 

45 129 618,81

 

 

51 944 877,04

 

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

 13

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

 

 13 000 000,00

13 000 000,00

Muut pitkäaikaikaiset velat 

 

674 000,00

0,00

 

 

                13 674 000,00

                  13 000 000,00

 

 

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 14

 

 

Ostovelat

 

82 237,82

88 141,00

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

4 000 000,00

4 000 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

60 458 783,05

59 928 367,18

Muut velat

 

1 736 121,89

280 365,50

Siirtovelat

 

807 939,35

829 763,38

 

 

67 085 082,11

65 126 637,06

 

 

 

 

Vieras pääoma yhteensä

 

80 759 082,11

 

 

78 126 637,06

 

 

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

125 888 700,92

130 071 514,10