Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 

Liitetieto

1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

 

 

 

 

Liikevaihto

1

8 010 000,00

7 971 700,00

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

2

37 375,01

36 975,00

Henkilöstökulut

3

-4 089 316,81

-4 674 170,53

Poistot ja arvonalentumiset

4

-599 935,72

-236 026,63

Muut liiketoiminnan kulut

5

-2 766 584,92

-2 836 101,90

 

 

-7 418 462,44

-7 646 299,06

 

 

 

 

Liikevoitto

 

591 537,56

262 375,94

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-2 000 625,47

-1 666 790,36

 

 

 

 

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

 

-1 409 087,91

-1 404 414,42

 

 

 

 

Satunnaiset erät

 

0,00

5 500 000,00

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

-1 409 087,91

4 095 585,58

 

 

 

 

Tuloverot

7

-10,40

-1 149 554,11

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

-1 409 098,31

2 946 031,47