Konsernin liitetiedot 

 

10. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

€ 000

2011

2010

Palkat

68 564

65 172

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

11 915

11 339

Osakeperusteiset maksut

296

  720

Muut henkilösivukulut

3 766

3 343

Yhteensä

84 541

80 573

  

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

2011

2010

Enterprise Solutions

607

689

Mobile Solutions

799

768

Konsernijohto ja -hallinto

47

51

Yhteensä

1 453

1 508

 

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 28 Lähipiiritapahtumat.