Konsernin liitetiedot

 

11. Rahoitustuotot ja -kulut

 Rahoitustuotot

€ 000

2011

2010

Korkotuotot rahavaroista

51

23

Korkotuotot myyntisaamisista

0

6

Osinkotuotot muista sijoituksista

10

10

Valuuttakurssivoitot

170

87

Muut rahoitustuotot

64

1

Yhteensä

295

127


Rahoituskulut

€ 000

2011

2010

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

731

727

Korkokulut ostoveloista

1

1

Lainojen hoitokulut

239

322

Valuuttakurssitappiot

24

290

Muut rahoituskulut

263

225

Yhteensä 1 258 1 565