Konsernin liitetiedot

 

12. Tuloverot

€ 000

2011

2010

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

642

4 362

Edellisten tilikausien verot

-2

48

Laskennalliset verot

-1 320

-159

Yhteensä

-680

4 251

 

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (26 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000

2011

2010

Tulos ennen veroja

-23 131

15 726

 

 

 

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

-6 014

4 089

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

80

-1

Verovapaat tulot

-162

-21

Vähennyskelvottomat kulut

5 533

49

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista

-101

219

Muut erät

-13

-131

Verot aikaisemmilta tilikausilta

-2

48

Yhteensä

-680

4 251

 

 

 

Tilikauden verot tuloslaskelmassa

-680

4 251