Konsernin liitetiedot

 

13. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennetään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon osakeoptioiden laimentava vaikutus. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo.

 

2011

2010

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)

-22 452

11 474

 

 

 

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 701 877

20 626 817

Osakeoptioiden laimennusvaikutus

5 187

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 701 877

20 632 004

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake)

-1,08

0,56

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR/osake)

-1,08

0,56