Konsernin liitetiedot

 

14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000

 

Maa- ja vesialueet

Rakennukset


ja rakennelmat

 

Koneet
ja kalusto

 

Muut aineelliset hyödykkeet

 

Yhteensä 2011

 

Yhteensä 2010

Hankintameno 1.1.

17 162 14 476

84

14 739

12 865

Lisäykset

 - - 2 300

-

2 300

2 018

Tytäryrityksen hankinta

- - -

-

-

-

Vähennykset

- - -7 - -7

-144

Hankintameno 31.12.

17

162

16 769 84 17 032

14 739

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja


arvonalentumiset 1.1.

- -65 -11 665 -83 -11 813

-10 248

Poistot

- -7 -2 056 - -2 063

-1 565

Arvonalentumiset

-

-

- - -

-

Vähennykset

- -

-

-

-

-

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.

- -71 -13 721 -83


-13 876

-11 813

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17

97 2 811 1 2 926

2 617

Kirjanpitoarvo 31.12.

 17 91 3 047 1 3 156

2 926

             

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:


€ 000

 

Maa- ja vesialueet

 

Rakennukset
ja rakennelmat

 

Koneet
ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä 2011
 

Yhteensä 2010

Hankintameno

- - 8 067 - 8 067 6 519

Kertyneet poistot

- - -6 441 - -6 441 -5 318

Kirjanpitoarvo

- - 1 626 - 1 626 1 202