Konsernin liitetiedot

 

16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana: 

€ 000 

1.1.2011

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaan

Kurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset

31.12.2011

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

35 178 - - - 213

Vahvistetut tappiot

690 -258 - - - 432

Muut erät

151 -6 - - - 145

Yhteensä

876 -86 - - 790
             
€ 000 1.1.2011

Kirjattu
tulos-
laskelmaan

Kirjattu
omaan
pääomaan

Kurssierot Ostetut /
myydyt
tytäryritykset
 31.12.2011

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistelytoimenpiteistä

1 989 -1 459 - - - 529

Muut erät

189 54 - - - 243

Yhteensä

2 178 -1 406 - - - 772
             

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana:

€ 000 

1.1.2010

Kirjattu
tulos-
laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaan

Kurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset

31.12.2010

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

76

-41

-

-

-

35

Vahvistetut tappiot

827

-138

-

-

-

690

Muut erät

309

-157

-

-

-

151

Yhteensä

1 212

-336

-

-

-

876

             
€ 000 1.1.2010 Kirjattu
tulos-
laskelmaan
Kirjattu
omaan
pääomaan
Kurssierot Ostetut /
myydyt
tytäryritykset
31.12.2010

Laskennalliset verovelat:

 

 

 

 

 

 

Yhdistelytoimenpiteistä

2 438

-449

-

-

-

1 989

Muut erät

234

-45

-

-

-

189

Yhteensä

2 672

-495

-

-

-

2 178