Konsernin liitetiedot

 

17. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000

2011

2010

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

 

  Myyntisaamiset

  18 750

21 919

  Vuokratakuutalletukset

 402

374

  Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta

1 518

1 023

  Tilikauden tuloksen verosaaminen

2 065

-

  Siirtosaamiset

3 383

2 902

  Muut saamiset

405

581

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

26 523

26 799

 

€ 000

2011

2010

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

16 348

20 470

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

1 579

1 132

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

416

162

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

406

154

Yhteensä

18 750

21 919

 

Tilikauden 2011 tilinpäätöksessä luottotappiovarausten määrä oli yhteensä 0,02 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä luottotappiovarauksen määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.